Suomen romanikielestä tunnetaan muutamia kymmeniä slaavilaisia sanoja, mutta valtaosa niistä esiintyy myös sintissä. Ne on omaksuttu eteläslaavilaisista kielistä eikä venäjästä ja puolasta. Venäjän ja puolan vaikutusta saattaa kuitenkin olla passiivin ilmaisukeinoissa. Koilliset romanimurteet ovat omaksuneet näiden kielten impersonaalien pohjalta samanlaisen monikon 3. persoonaan nojaavan rakenteen kuin Suomen romanikielessä on: vrt. Suom. rom. tšaaves maravena ‘poikaa lyödään’  – koillismurt. čhavores maren. Lisäksi slaavilaisista kielistä on peräisin preksiksi/partikkeli po(-), esim. poȟukkar ‘hiljaa’, po tritto ‘kolmisin’.

 

 

Copyright © Romanikielisen Kirjallisuuden Seura ry. | The CSS Tinderbox