1900-luvun alku

1900-luku on aikaa, jolta romanikielestä on sekä kirjallisia ensikäden aineistoja, puhutun kielen tallenteita että runsaahkosti sanakirjoja, sanastoja ja tutkimusjulkaisuja. Suomen Mustalaislähetys ry:n (nyk. Romano Missio ry:n) perustajan Oskari Jalkion (Johansonin) (1882–1952) sanottiin olleen ainoa ''valkolainen'', joka hallitsi sujuvasti romaniaJalkio kirjoitti jo 1900-luvun alussa lehtiartikkeleita romanikielestä ja romanikielellä, käänsi romaniksi lauluja ja virsiä sekä laati kirjasia romaneista. Varsinaisesti romanikielen kirjallistuminen sijoittuu kuitenkin 1970-luvulle ja sen jälkeiseen aikaan. 


 

 


Copyright © Romanikielisen Kirjallisuuden Seura ry. | The CSS Tinderbox