Keskisille romanikielen murteille on yhteistä unkarin kielen vaikutus. Niiden alkuperäistä ydinaluetta olivat nykyisten Slovakian ja Unkarin valtioiden alueet.  Puhujia on muuttanut varsinkin Slovakiasta myös Tšekin tasavallan, Puolan ja Ukrainan alueille. Unkarin gurvari-tyyppiset murteet luetaan keskisiin murteisiin, mutta ne ovat saaneet vaikutteita valakialaisista murteita. Itä-Ukrainassa puhutaan erillisenä saarekkeena keskistä murretta, josta käytetään nimitystä plaščuno. Keskisiin murteisiin kuuluu myös Etelä-Sloveniassa puhuttava murre, josta käytetään nimityksiä gopti, dolenski roma ja lički šijaci.

Norbert Boretzky  nosti useissa julkaisuissaan (1999–2000) esiin keskisten murteiden ominaisia luonteenpiirteitä. Samalla hän jakoi ne edelleen kahtia eteläiseen ja pohjoiseen alaryhmään, eteläiset keskiset murteet jaettu vielä vend- ja romungro-ryhmiin.

Pohjoisten ja eteläisten keskisten murteiden erot ovat lukuisia ja merkittäviä. Eroja on nominien ja verbien taivutuksessa,  prepositioissa, pronomineissa, adverbeissa ja sanastossa.

Pohjoiset keskiset murteet

 

Tšekin tasavallan pohjoisia keskisiä murteita ovat Böömin romanikieli (Puchmayer 1821), jonka puhujayhteisö tuhoutui kolmannen valtakunnan vainoissa, sekä sitä muistuttava Määrin romaikieli. Böömin ja Määrin romanikieleen on vaikuttanut jossain määrin sinti. Etelä-Puolan romanikieli (ns. Bergitka roma) on Itä- ja Keski-Slovakian romanikielen sivuhaara ja lähisukulainen; sen kielioppia ei ole kuvattu. 

Slovakiaan suuremmissa määrin romaneja alkoi saapua 1400-luvun alussa. Nykyään Slovakian romaneja on virallisen väestönlaskennan mukaan (2011) noin 100000.  Enimmillään Slovakian romaneja uskotaan olevan puolisen miljoonaa.  Noin 3/4 Slovakian romaneista asuu maan keskiosissa Banská Bystrican alueella sekä idässä Prešovin ja Košicen alueella. Valtaosa Slovakian romaneista kuuluu ns. rumungri-ryhmään, mutta maassa on myös valakialaisia romaneja, sintejä ja beašeja.

Slovakiassa puhuttavista pohjoisista keskisistä murteista Länsi-Slovakian romanikieli (von Sowa 1887) sijoittuu Böömin ja Määrin romanikielen ja Keski- ja Itä-Slovakian romanimurteiden välimaastoon. Itä- ja Keski-Slovakian romanikieli on hyvin tunnettu ja alueellisia murteitaan myöten perusteellisesti tutkittu, mutta sen perusteellinen kielioppi puuttuu. 

 

eurooppa6b

Pohjoiset keskiset murteet (ROMANI Project Manchester 2006j).

Eteläiset keskiset murteet

 

Osa Unkarin, Slovakian, Itävallan ja Slovenian romanien puhumista eteläisistä keskisistä murteista on mahdollisesti peräisin Etelä-Balkanilta (vrt. Elšík 1999; Boretzky 1999a). Romungro on pisimpään tunnettu eteläinen keskinen  murre. Sillä (”unkarilainen romani”) on useita variantteja Pohjois- ja Länsi-Unkarissa, mutta nykyään monet puhujista ovat vaihtaneet nykyään kielensä unkariksi (esim.Müller 1868; Elšík, tekeillä).  Eteläisten keskisten murteiden romungro-ryhmään kuuluu lisäksi ungriko-murre (”unkarilainen”), jota puhutaan erityisesti Slovakian unkarinkielisissä lounasosissa. Vend-murretta puhutaan Kaakkois-Unkarissa. Sillä on nykyään vain pieniä puhujayhteisöjä, mutta murre tunnetaan myös teksteistä ja kirjoitelmista. Roman-murteella (< romano ’romani-’, esim. Knobloch 1953; Halwachs 1998) on pieni määrä puhujayhteisöjä Itävallan Burgenlandissa. Prekmurje-murre on saanut  nimensä  Slovenian pohjoisen provinssin mukaan. Vend, roman ja Prekmurje-murre muodostavat ns. vend-ryhmän; on mahdollista, että ne ovat mahdollisesti irtaantuneet toisistaan vasta myöhään.

 

eurooppa5b

Eteläiset keskiset murteet (ROMANI Project Manchester 2006j).

Lähde: Manchestern yliopiston www-sivut (ROMANI Project Manchester (2006k).


Copyright © Romanikielisen Kirjallisuuden Seura ry. | The CSS Tinderbox