Tälle sivulle on koottu linkkejä suomalaisiin ja ulkomaisiin romanitoimijoihiin ja projekteihin.

Romanikielen murteiden morfosyntaktinen tietokanta RMS, http://romani.humanities.manchester.ac.uk/rms/

 

RMS on Yaron Matrasin ja Viktor Elšíkin luoma romanikielen murteiden morfosyntaktinen tietokanta on romanikielen rakenteen ja dialektologian tutkimuksen tärkeimpiä kansainvälisiä lähteitä. RMS syntyi Manchesterin yliopiston  hankkeen tuloksena vuosina 1998–2006, mutta  siihen sisällytetään edelleenkin uusia murrenäytteitä. RMS:ää saa selata ja käyttää vapaasti, ja sen käyttöön onkin hyvä tutustua.

RMS on romanikielen murteiden sähköinen vertaileva kuvaus, jossa julkaistuja murrenäytteitä on yli 100 eri puolilta Eurooppaa. Ne edustavat n. 60 romanikielen murretta. RMS painottuu muoto- ja lauseoppiin, myös sanastollisia, äänneopillisia piirteitä. Tietokannan aineistona on sekä julkaisuja että kenttäkeruin eri puolilta Eurooppaa hankittuja murrenäytteitä. 

Kenttäkeruut perustuivat kyselyyn (”'The Romani Dialectological Questionnaire”), jossa on yli 1000 kysymystä. Kysely on laadittu siten, että sen avulla saadaan selville romanikielen muoto- ja lauseopillinen vaihtelu, esimerkiksi koko verbintaivutus ja  historiallista leksikofonologista variaatiota. Kyselyä on käytetty äidinkielisten romanikielen puhujien  haastattelemiseen. Haastattelijoina ovat olleet usein romanitaustaiset tutkimusavustajat.

 

 Romlex-verkkosanakirja, http://romani.uni-graz.at/romlex/

 

Romlex on Grazin yliopiston luoma Euroopan romanimurteiden  verkkosanakirja. Se kuvaa 27 romanikielen murteen sanastoa. Käännöskieliä on yhteensä 16, ei kuitenkaan koko valikoimaa joka murteelle. Esimerkiksi Suomen romanikielen aines on käännetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kalderaš-murteen selitteiden kielinä ovat puolestaan romania, venäjä, englanti ja saksa.

 

Rombase, http://romani.uni graz.at/rombase/index.html

 

Rombase on Grazin yliopiston hanke, joka tavoitteena on tarjota tutkittua tietoa romanien sosiokulttuurisesta ja sosiaalis-historiallisesta tilanteesta.  Samalla se vähentää ennakkoluuloja ja syrjintää. Sen tavoitteena on myös parantaa romanien koulutuksellista tilannetta ja antaa heille mahdollisuus vakavasti työskennellä oman kulttuurinsa ja historiansa parissa.

 

Romafacts, http://romafacts.uni-graz.at/

 

Romafacts tarjoaa englanniksi paljon tiivistä perustietoa romanien historiasta, kulttuurista, kielestä ja kirjallisuudesta. Materiaali on pääasiassa suunnattu suurelle yleisölle: opettajille, oppilaille, päättäjille, romaniasioissa työskenteleville asiantuntijoille ja muille romanien historiasta ja kulttuurista kiinnostuneille.